Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

Gizliliğinizin korunmasına önem veriyoruz.

Ziyaretçilerimizin, kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin https://www.rtex.tech adlı internet sitemizde (“Sitemiz”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtmek amacıyla bir “Kişisel Veriler Aydınlatma Metni” oluşturduk. İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanırken kullanıcılara ve ziyaretçilere ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz ve aşağıda belirtilenlerin sizin için uygun olmamasına rağmen, Sitemize yapmış olduğunuz ziyaretler ve kullanımlar devam ettiği süre boyunca, işbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni onayladığınız ve Sitemizde sağlanan bilgilerin kullanımına ve paylaşılmasına onay verdiğiniz anlamına gelmektedir. Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, zaman zaman güncellenebildiğinden kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz tarafından gözden geçirilmesini öneririz.

Sitemize kayıt olurken veya stil formunu doldururken, Site dahilinde sağlamış olduğunuz bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. RTEX’in, Site dahilinde sağlamış olduğunuz bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimizin, Sitemize kayıt olmak ve/veya hizmet ve servislerden faydalanmak amacıyla girdikleri kişisel veriler dahil tüm veriler, diğer kullanıcılar veya ziyaretçiler tarafından görüntülenemez.

Sitemizin diğer internet sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik/güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer internet sitelerinden bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik/güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamalarından RTEX hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak gizlilik kuralları, site kullanım koşulları ve iletişimler ile çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) hakkında ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile RTEX’e ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:

• Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, işyeri unvanı, işyerindeki görevi

• İletişim Verileriniz: e-posta, cep telefonu numarası

• Konum Verileriniz: Konum bilgileri, GPS, Bluetooth veya WiFi sinyalleri gibi genel veya özel coğrafi konumlar

• Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

• Hukuki İşlem Verileriniz: Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni

• İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri, web tarayıcınızın türü ve işletim sistemi, aygıt tanımlayıcıları,

• Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

1. Web sitesi üzerinden işlem yapan müşterilerimizin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Müşterilerimizin web sitesi aracılığıyla aldığı hizmetlere ilişkin olarak ve talep/şikayetleri ile ilgili olarak müşterilerimiz ile iletişim kurulabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Hukuki Sebepler:, i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve müşterilerimizi üyelik haklarından yararlandırılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

5. Müşterilerimize sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi

Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

6. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

7. Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak müşterilerimizin özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: Açık rıza

8. Web sitesini kullanan müşterilerimizin deneyiminin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: Açık rıza

9. Müşterilerimize tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Pazarlama Verisi

Hukuki Sebepler: Açık Rıza

10. Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

11. Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

12. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

13. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

14. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplu bilgiler ise kaç kişinin Sitemizi ziyaret ettiği, hangi sayfalara girdiği, hangi bilgileri cihazına indirdiği, kullandıkları web tarayıcının ve işletim sisteminin türü, kullandıkları İnternet Servis Sağlayıcısı’nın adı vb. bilgilerdir. Sitemizi gezdiğinizde, otomatik olarak bu bilgileri toplayıp diğer bütün ziyaretçilerden edindiğimiz bilgiler ile birleştiriyoruz. Bu bilgiyi toplayarak Sitemiz içeriğinin zenginleştirilmesi ve Sitemizin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak ziyaretçilerimize göre en iyi nasıl uyarlamamız gerektiğini öğreniyoruz. Toplu bilgileri, Sitemize erişim sağladığınız cihazlardan toplamıyoruz. Sitemizi nasıl kullandığınızla ve cihazınız için seçtiğiniz erişim izinlerine bağlı olarak, toplu bilgileri toplamak için çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) gibi standart internet teknolojilerini kullanıyoruz. Çerezler (cookies) ve web işaretleri (web beacons) hakkında ayrıntılı bilgilendirme için işbu Gizlilik Politikası’nın ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:

– Müşterilerimizin onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına

– Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajans, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine

– İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara

– Müşteri ilişkilerinin yönetimi ile talep ve şikayet süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmaya

– Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine

– Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza

– Web sitesi için teknolojik alt yapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara

– Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi info@rtex.tech e-posta adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemler ile bizlere iletebilirsiniz.

Taleplerinizi iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@rtex.tech e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

Site işbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Site tarafından yapılacak değişiklikler, Kişisel Veriler Aydınlatma Metni’nin https://www https://www.rtex.tech/kvkk/?lang=tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANMAKTADIR
paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konuşu kişisel verileriniz oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

YURTDIŞI AKTARIM

Yukarıda sayılan kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile yurt dışına da aktarabilecektir.

COOKIES (ÇEREZLER)

Sitemizde “cookie” (çerez/bilgi blokları) teknolojisini kullanıyoruz. Çerezler, Sitemizin kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize ait bilgisayar veya diğer cihazlarda kayıt tutması amacıyla aktardığı bilgi parçacıklarıdır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayar veya diğer cihazlarınıza “cookie” (çerez) yerleştirebiliriz. Böylece Sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak Sitemizdeki çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizin hakkınızda herhangi bir kişisel veri toplamaz, RTEX’in sizinle iletişime geçmesi için herhangi bir kişisel veri iletmez, aynı zamanda bilgisayarınızdan veya diğer cihazlarınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezler, sitemizde en çok ilginizi çeken bölümleri belirleyip size sayfamızda bunlardan daha fazla sunabilmek ve Sitemiz içeriğinin zenginleştirilmesi ve Sitemizin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak ziyaretçilerimize göre en iyi nasıl uyarlamamız gerektiğini öğrenmek için kullanılır.

Geçici çerezler, sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirlemek amacıyla kullanılıp internet tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı bir çerez ise, internet tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza ve diğer cihazlarınıza kaydedilip Sitemize girdiğinizde, siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi bildirmek amacıyla kullanılır.

Çerezlerin kullanımına itiraz edebilirsiniz. Sitemize erişmek için bir web tarayıcısı kullandığınızda, tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecekleri, tüm çerezleri reddedecekleri veya bir çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Çerez tercihlerinizi değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın “Yardım” menüsünü tıklayın. Cihazınızın işletim sistemi çerezler için ek kontroller içerebilir. Çerezleri devre dışı bırakmanın Sitemizin belirli özelliklerine erişme ve kullanma özelliklerini etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Çerezlerin rtex.tech internet sitesindeki en yeni özelliklerden faydalanmanızı ve daha iyi bir çevrim içi deneyim yaşamanızı sağladığını ve bu nedenle çerezleri açık tutmanız gerektiğini unutmayınız.

WEB BEACONS (WEB İŞARETLERİ)

Web Beacons (web işaretleri) ve benzeri teknolojiler, web sayfalarında, reklamlarda ve e-postalarda üçüncü taraflarla iletişim kuran küçük kod parçacıklarıdır. Örneğin, belirli bir internet sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısını tespit etmek, çerezleri dağıtmak veya iletişim kurmak ve kullanım alışkanlıklarını anlamak için web işaretleri kullanılabilir. Ayrıca, ticari elektronik iletilerin açılıp açılmadığını, işlem gördüğünü veya iletildiğini anlamak için e-postalarda da web işaretleri kullanılabilir. Genelde internet sayfalarının bir parçası olarak görülen elektronik imajlar ve reklam başlıkları, web işareti görevi görürler.

Sitemize reklam veren üçünü kişi reklam verenler, reklamlarında çerezler veya web işaretleri kullanabilirler. RTEX’in, üçüncü kişilerin bu çerezler ve web işaretleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Buna ek olarak, RTEX, başka şirketlerin internet siteleri üzerinde reklam yayımladığında çerezler veya web işaretleri kullanabilir. Bu yolla toplanan bütün bilgiler, RTEX Gizlilik Politikası doğrultusunda yönetilir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

info@rtex.tech